Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

H Παναγία Σκιαδενή
Το μοναστήρι της Παναγιάς Σκιαδενής

Συνεργασία ΤΕΙ Αθήνας – Δήμου Νότιας Ρόδου

Παναγιά Σκιαδενή
Από το καλοκαίρι έχει αρχίσει συνεργασία του ΤΕΙ Αθήνας με το Δήμο Νότιας Ρόδου, για τη συντήρηση μνημείων που έχουν φθαρεί από το χρόνο. Στα πλαίσια αυτά στο Μεσαναγρό θα γίνει παρέμβαση και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σκιαδενής . Πιστεύουμε ότι γίνεται μια καλή αρχή ,η οποία και πρέπει να συνεχιστεί . Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σκιαδενής θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των φθορών της ομώνυμης φορητής εικόνας . Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην αποκατάσταση της φορητής εικόνας .Το πάμφυλο που καλύπτει τη ζωγραφική επιφάνεια θα αφαιρεθεί και θα καθαριστεί. Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας της εικόνας με οργανικούς διαλύτες και στερέωσή της με ακρυλική ρητίνη. Ο ξύλινος φορέας θα καθαριστεί με οργανικούς διαλύτες και εάν κριθεί αναγκαίο θα εφαρμοστεί απεντομωτικό διάλυμα με επάλειψη και ενέματα. Στη ζωγραφική επιφάνεια θα εφαρμοστεί βερνίκι και τέλος θα επανατοποθετηθεί το πάμφυλο.
΄Ολες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιταγές της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ υπό την επίβλεψη της 4ης Ε.Β.Α. Θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου.
Η προσπάθεια αυτή του Δήμου και του ΤΕΙ Αθήνας είναι αξιέπαινη ,δείχνει ευαισθησία και σεβασμό στην κληρονομιά που παραλάβαμε από τους προγόνους μας ,που πολλές φορές την αφήνουμε να καταστρέφεται .Θα παρακολουθούμε την προσπάθεια αυτή και ως Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαναγρού θα είμαστε αρωγοί σε ότι μας ζητηθεί.