Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

" Προβλήματα που απαιτούν λύσεις"


Το Μουσείο διαχρονικής ιστορίας Νότιας Ρόδου

΄Ένα όνειρο των Μεσαναγρενών η κατασκευή Μουσείου στο χωριό , άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά , όταν ο Υπουργός Αιγαίου κ. Αριστοτέλης Παυλίδης επιχορήγησε το έργο και οι εργασίες ξεκίνησαν. ΄Ηδη το κτήριο βρίσκεται προς το τέλος του ,αλλά λόγω οικονομικής κρίσης και άλλων συγκυριών τα έργα έχουν σταματήσει. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δημάρχου κ. Μανόλη Σαββή ,ο οποίος πίστεψε στο έργο τα πάντα έχουν βαλτώσει. Ο Δήμαρχος ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τη μελέτη λειτουργίας του Μουσείου , η οποία όμως απαιτεί αρκετές χιλιάδες Ε και τώρα επικρατεί μεγάλος προβληματισμός.
Είναι καιρός και οι Μεσαναγρενοί που πίστεψαν στην προσπάθεια αυτή και την στήριξαν να βρουν τρόπους για να τελειώσει το έργο. Πολλούς τρόπους μπορεί να προτείνει κανείς. Βλέποντας όμως τις ενέργειες τόσο των Ασκληπενών ,όσο και των Λαχανιατών ,οι οποίοι εκποίησαν κτήματα της εκκλησίας και του Σχολείου που δε λειτουργεί , για να φτιάξουν διάφορα έργα στα χωριά τους , το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στο Μεσαναγρό. Η εκκλησία έχει αρκετά κτήματα και μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή. Είναι γνωστό από παλιά ότι η εκκλησία πάντα βοηθούσε και στήριζε τέτοιες προσπάθειες ,γιατί η εκκλησία είναι ο κόσμος ,ο λαός. Λέω λοιπόν μήπως και εδώ πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο… Λέω….