Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

" Γεύσεις Παράδοσης"
Εκδήλωση καλοκαιριού στο Μεσαναγρό

ΘΕΜΑ « Γεύσεις παράδοσης »

Διοργανωτές- Δήμος Νότιας Ρόδου –Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαναγρού

Ημερομηνία- 8 Αυγούστου 2009-ημέρα Σάββατο –ώρα 20.30

Η εκδήλωση περιλαμβάνει.
- ΄Εκθεση κειμένων και εικόνων από την ιστορία του Μεσαναγρού
- ΄Εκθεση Αγιογραφίας του Αγιογράφου Γιάννη Μανωλά
- ΄Εκθεση Βιβλίου
- Δημοτικούς χορούς από τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου
- Βραβεύσεις μεταναστών από την Αυστραλία
- Προσφορά παραδοσιακών φαγητών και έκθεση για αγορά προϊόντων του
Μεσαναγρού
- Παραδοσιακό Μεσαναγρενό γλέντι