Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

" Εικόνες από τη γιορτή του Ταξιάρχη"

" Η εκκλησία του Ταξιάρχη γεμάτη από κόσμο"
" Οι Μεσαναγρενοί παρόντες στη χάρη του"
" Η αίθουσα του Πολιτιστικού γεμάτη"
" Το εθνικό σπορ, η πιλότα στις δόξες της"
" Μετά την εκκλησία το καφεδάκι απαραίτητο. Προσφορά του πολιτιστικού"
" Η αίθουσα γεμάτη μετά την εκκλησία. Η στιγμή που βρίσκονται όλοι οι χωριανοί"