Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

" Εικόνες από τις Δημοτικές Εκλογές στο Μεσαναγρό"

" Πλάνο του Μεσαναγρού"
¨Η Εφορευτική Επιτροπή στη θέση της"
" ¨Ολοι χαμογελούν πριν τα αποτελέσματα. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό..."
" Κοσμάς-Μπίλλης κάτι μαγειρεύουν.Ο Μιχαήλ παρακολουθεί το μαγείρεμα..."
" ΄Εξω από το Σχολείο περιμένοντας τα αποτελέσματα"