Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά..."τανώ……………………………………….. ..αγγίζω
χαττάς…………………………………………φασαρία
σουφράς………………………………………έπιπλο που τρώμε και πλάθουμε τα
ψωμιά
πατίχα…………………………………………καρπούζα;
Έμπρος………………………………………..περιοχή που έχει πιεί πολύ νερό
Επάττισε………………………………………εκόλλησε στο χώμα
Λάζος…………………………………………κλαδευτήρι
Αμόντου………………………………………τζάμπα
Ενέτταρε……………………………………...ετελείωσε,έχασε δυνάμεις
Λάμενε……………………………………….περίμεεν
Μαλλάς………………………………………εργαλείο κτίστη
Εψές………………………………………….χθες
Τσιράς………………………………………..ξύλο που αρπάζει φωτιά εύκολα
Τσίρος ……………………………………….νερό από το γάλα