Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

"Εικόνες από το γλέντι που έγινε στο Μεσαναγρό ,στη γιορτή της Παναγιάς"

" Ας την ανεβάσουμε... Πολλοί τάπαιξαν..."

" Ο Αυστραλός Τσαμπίκος στα κέφια σέρνει το χορό"" Κάποιοι κρύωναν ....όπως ο Μάνης"

" Ο χορός καλά κρατεί"" Η ορχήστρα περίφημη"

" Τα ξαδέλφια ΄Αννα και Τσαμπίκος ο Αυστραλός ,χαρούμενοι "" Η κρυρά -Μαρία ,η ψυχή του γλεντιού"