Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

" Εικόνες από τη 10η Γιορτή καρπουζιού, στην Απολακκιά"