Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά (24) "


Λούγκρα…………………………γουρούνα
Λουμάκι…………………………βλαστός
Λούνω…………………………..λούζω
Λυριστής………………………..λυράρης
Λωλλός…………………………τρελλός
Μάγγανο……………………….. ελαιοτριβείο
Μαϊδιά………………………… .χρήματα
Μαεί…………………………… μαδά
Μαειρεμένος………………….. μαγειρεμένος
Μαϊνέρνω……………………... καλμάρω
Μαλάς………………………… εργαλείο κτίστη
Μάμμη………………………... γιαγιά
Μανίκα……………………….. μανίκι
Μαννάρι……………………… τσεκούρι
Μαρκούτσο…………………... σωλήνας
Μασιά………………………... λαβίδα