Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά (23)


                                               
Καπότο………………………………………αδιάβροχο
Καρσί………………………………………  απέναντι
Κασαπιό……………………………………  κρεοπωλείο
Κατράμι……………………………………   μαύρο
Κάττης……………………………………… γάτης
Καώματα…………………………………….πράξεις
Καφκάλα……………………………………  κεφάλι
Καφίζι………………………………………  μετρητάρι σιτηρών
Καφκιέμαι……………………………………περηφανεύομαι
Εκειά…………………………………………εκεί
Κερατιά………………………………………δέντρο
Κεχρί…………………………………………καλαμπόκι
Κηπούλλι……………………………………  κήπος
Κίκλα…………………………………………πουλί
Κκέλης……………………………………… Φαλακρός
Κκιόρος………………………………………στραβός
Κλουθώ………………………………………ακολουθώ
Κνάζω………………………………………   ωριμάζω
Κοκκινάι………………………………………κόκκινο
Κοπιάστε……………………………………   ελάτε
Κορφάι………………………………………   κορφάδι
Κουκκού……………………………………… γλυκά
Κουκούι………………………………………  αρρώστια κεφαλιού