Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά-(28) "
Μιλάτε  Μεσαναγρενά ( 28)

Περικέτι……………………………πολύ πράγμα
Περιπαίζω…………………………κοροϊδεύω
Περικενώνω………………………σερβίρω
Παρμπέρης………………………..κουρέας
Περνάρι…………………………...πουρνάρι
Περούνι…………………………...πηρούνι
Πέσωσε…………………………..έφτασε
Πετρόλαο………………………...πετρέλαιο
Πετσωτής……………………….. τσαγκάρης
Πητιά……………………………. μαγιά για τυρί
Πιαλλώθηκε…………………….. έχασε το παιδί
Πισσίτης………………………… καταραμένος
Πιτούνικος……………………… ολόκληρος
Πλημάρι………………………… βρεγμένος
Πλίγκος…………………………. φάκελλος
Πρώμα………………………….. πρώιμα
Πρωτόαλη………………………. πρώτο γάλα
Πωρνό………………………….. πρωινό
Προσφάι………………………... φαγητό πρόχειρο
Πρόσαβγο……………………… αυγό που μένει πάντα στη φωλιά της κότας.