Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

"Ιερά Μονή Σκιάδι.που γιορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη"

 " Το Μοναστήρι"
 " Η εικόνα της Παναγιάς"
 " Εσωτερικό Μοναστηριού"
 "Εσωτερικό Μοναστηριού"
 " Οντάς"
 " Κελιά"
 " Είσοδος Μοναστηριού"
 " Εισοδος  Μοναστηριού"
 " Η ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο"
" Τα τελευταία έργα"
"Είσοδος από τη μεριά του Μεσαναγρού"
"Η Δεύτερη εικόνα της Παναγιάς που βρέθηκε πρόσφατα"