Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

" 22ο Συνέδριο του Παρροδιακού Συλλόγου Αμερικής " Απόλλων " "                                                                             

     22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ


           Το 22ο Συνέδριο του Παρροδιακού Συλλόγου Αμερικής « Ο Απόλλων» ,διεξήχθη την 1,2,3,3,4 του μηνός Ιουλίου το 1949 στην BALTIMORE . Πήραν μέρος όλοι οι Ροδιακοί Σύλλογοι . Ανάμεσά τους και ο εκ Μεσαναγρού καταγόμενος Βασίλειος Ηλιάδης ,Πρόεδρος του 4ου τμήματος  και διοργανωτής του Συνεδρίου.
   Το 4ο Τμήμα ιδρύθη κατά τα τέλη του 1927 και αργότερα προσχώρησε στον Παρροδιακό Σύλλογο « Απόλλωνα». Μάλιστα προσέφερε και σεβαστό ποσό στο Σύλλογο.
   Γινόταν αγώνας για να πάρουν μέρος στο 22ο Συνέδριο ,όλο και περισσότεροι Ροδίτες. Μάλιστα εξέδωσαν και Λεύκωμα με τα δρώμενα του Συνεδρίου ,με φωτογραφίες των συμμετεχόντων και διοργανωτών.
   Ευχές απέστειλαν ο Πρεσβευτής της Ελλάδας κ. Β. Δενδράμης , ο Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου κ. Νικόαλος Μαυρής και πολλοί άλλοι.
     Ο Παρροδιακός Σύλλογος Απόλλων Αμερικής ,συγκαταλέγεται μεταξύ των ευεργετών της Ρόδου. ¨Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του είναι η « Απολλώνειος Γεωργική Σχολή Ρόδου » , που ιδρύθη στον Καλαμώνα.