Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

"Μετανάστες από Μεσαναγρό-Αμέλεια...Αδιαφορία...Αρνησιπατρία...(Βασίλη Ηλιάδη-22ο Συνέδριο"

                                                                                                              ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΑΠΟ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
                            ΑΜΕΛΕΙΑ,,, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ…ΑΡΝΗΣΙΠΑΤΡΙΑ…(ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΗΛΙΑΔΗΣ)


   Είναι πραγματικώς ανεξήγητο φαινόμενο η απάθεια και η αδιαφορία πολλών Ροδίων σχετικώς δια την ύπαρξην του Παρροδιακού Συλλόγου « Απόλλων».Διερωτώμαι καθ΄εαυτόν και αδυνατώ να εισδύσω εις τας καρδίας των αδιαφορούντων και να ανακαλύψω την αιτίαν ήτις εμποδίζει τους μακράν του Απόλλωνος εσταμένους Ρόδιους ,του να οργανωθούν υπό τας πτέρυγας της μόνης Ροδιακής ενώσεως , ήτις καθώς απεδείχθη κατά τα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς ,υπήρξε το φαεινότατον αστέρι που εφώτιζε κάθε Ροδιακή καρδιά και έδιδε θάρρος και ελπίδα δια το μέλλον.

Από τας διαφόρους συνομιλίας μου με πολλούς ,θεωρούμενοι ως παραπονούμενοι ,απεκόμισα την εντύπωσην ότι τίποτε το σοβαρόν δε τους εμποδίζει του να αναλάβουν και αυτοί αγωνιζόμενοι υπέρ της πατρίδος , παρά μόνον μικροπαρεξηγήσεις ή μάλλον αδιαφορία , που τα τοιαύτα πρέπει να παραμερίζονται προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μαρτυρικός Ροδιακός λαός και εν τω συνόλω αυτή η πατρίς μας Ρόδος ,που πάντοτε καυχώμεθα καταγόμενοι εκ της ενδόξου ταύτης νήσου,

     Παραδέχομαι  ότι έγιναν κατά το παρελθόν πολλά σφάλματα και πιθανόν να γίνουν και εις το μέλλον , αλλά ουδείς δύναται να αμφισβητήσει ότι μία μάχη ουδέποτε κερδίζεται  ,όταν οι στρατιώται λιποτακτούν.

         Παραμένοντας εις τας φάλαγγας του Απόλλωνος ως πιστοί στρατιώται αφοσιωμένοι στο καθήκον μας ,όχι μόνον αποφεύγωμεν την κατηγορίαν του να στιγματισθούμεν ως αρνησιπάτριδες , αλλά δυνάμεθα ηνωμένοι να επιτελέσωμεν έργα θαυμασμού ,γράφοντες ιστορικάς σελίδας δια την επερχομένην γενεά.

     Ηνωμένοι λοιπόν υπό τον Απόλλωνα , ας προσπαθήσουμε να επουλώσουμε τας πληγάς της τώρα ελευθέρας πατρίδος μας και ας είμεθα βέβαιοι ότι αύτη αιωνίως θα μας ευγνωμονεί.

                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΗΛΙΑΔΗΣ

                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ 4ΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΟΥ 

                                        ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΑΠΟΛΛΩΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου