Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

" Εικόνες από τη γιορτή της Παναγιάς στο Μεσαναγρό"