Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

" ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ"                                                   ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ