Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ"