Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

"ΣΠΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-Η ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ"                                                         
                                                               Σπήλαια  στο Μεσαναγρό

Στην περιοχή του Μεσαναγρού υπάρχουν αρκετά σπήλαια «σπηλιές».Δύο στην περιοχή Λάκκος ,ο Δρακόσπηλιος στου Μαύρου, γιατί όπως λέγεται ζούσε κάποιος Δράκος ,στις Ζωοπές , ένα στα Κόκαλα, στα Τοπάρια , στο Δαιμονιάρη ,στον Κουλουροπόταμο  , στην ΄Εριντο  και στου Αλεξάνδρου.
 Φλεσκίνες ( δεξαμενές) υπάρχουν. Στον ΄Αϊ –Γιάννη ,στον ΄Αϊ –Μηνά ,στα Τοπάρια. Μιλάμε για φυσικές δεξαμενές όπου το χειμώνα μάζευαν αρκετό νερό. Η βαθύτερη φλεσκίνα  υπάρχει στο  Μονοδέντρι . Χαρακτηριστικό είναι, όταν ρίξει κανείς μια πέτρα δεν ακούγεται ο ήχος πότε φτάνει στον πυθμένα.  Για τη φλεσκίνα αυτή λένε το παρακάτω δίστιχο.
 Ανάμεσα στο Γέρακα μέσα στο ρημοκλήσι
 Νάξεραν  οι  Γκιαούρηδες  που βρίσκεται το μάλι (μάλαμα).

                                                            


                                                             Η βρύση του Κάμπου

  Είναι βρύση που χρονολογείται από τα προχριστιανικά χρόνια. Πηγάζει από αυτή γλυφό νερό. Από τα νερά της  εποτίζοντο τα ποίμνια  και υδρεύοντο οι κάτοικοι των συνοικισμών  από τη γύρω περιοχή ,ερείπια των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Απέχει από το χωριό περίπου 9 χιλιόμετρα.  Δίπλα από τη βρύση αυτή υπάρχει πηγή που μυρίζει πετρέλαιο. Οι Ιταλοί κατακτητές επεχείρησαν να τη διανοίξουν  ,για να ανακαλύψουν  κοιτάσματα ορυκτών και πετρελαίου  .Το αποτέλεσμα υπήρξε μηδαμηνό και η όλη επιχείρηση εγκαταλείφθηκε. Σήμερα στο σημείο αυτό συνεχίζει να πηγάζει νερό , που μυρίζει πετρέλαιο.