Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

"ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ(Γ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)                                                              
             ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ   ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ     ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ(Γ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)


Παράλληλα με τα παράκτια αυτά κέντρα, η νησιωτική ύπαιθρος εμφανίζει ένα πυκνό δίκτυο
μικρότερων οικισμών, είτε στις πλαγιές χαμηλών λόφων, είτε κοντά σε μικρά αγκυροβόλια.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της δεύτερης κατηγορίας αποτελεί η περιοχή Μεσαναγρού της
Ν. Ρόδου.
Κάτω από τη μεσαιωνική εκκλησία του χωριού ανακαλύφθηκε μία ευρύχωρη
παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία αποτελούσε το κέντρο του παλαιοχριστιανικού οικισμού,
τμήματα του οποίου επίσης αποκαλύφθηκαν. Είναι αξιοσημείωτο πως σε ακτίνα 7 χιλιομέτρων
από το χωριό αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον άλλες 9 βασιλικές. Ωστόσο, η ελλιπής μελέτη και
δημοσίευση του υλικού τους δεν μας επιτρέπει να απαντήσουμε με σιγουριά εάν τα μνημεία αυτά
σχετίζονταν με αντίστοιχους αγροτικούς οικισμούς, ή αν ανήκαν σε κάποια αγροικία,
λειτουργούσαν ως προσκυνήματα ή μικρά μοναστήρια. Η σημαντική αδυναμία συσχετισμού των
διάσπαρτων βασιλικών της υπαίθρου με κάποιο οικισμό ή κάποια συγκεκριμένη λειτουργία
αποτελεί ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα ερμηνείας του.