Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

"Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΘΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-ΑΠΟ ΕΦ.ΡΟΔΙΑΚΗ 10-5-1954"
                                                           

                                 « Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΘΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
                                (Από Εφημερίδα Ροδιακή .10-5-1954-Αρ.φύλλου 954 Η)

Εν Ρόδω Δευτέρα 10 Μαΐου 1954 Αριθ. Φύλλου 954Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΘΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ’ ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ρόδου του οποίου η τουριστική αξία είναι ανεκτίμητος, ευρίσκεται λησμονημένο και σχεδόν ετοιμόρροπο ένα πολύ αρχαίο Μοναστηράκι ο Αγιος Θωμάς το οποίον με την πάροδον του χρόνου κοντεύει σχεδόν να καταρρεύση μη τυγχάνον ουδεμιάς προσοχής, εκ μέρους τουλάχιστον της αρχαιολογικής υπηρεσίας αρμοδίας να διαφυλάττη τοιαύτα μνημεία. Αναμφιβόλως θα πρέπη να αγνοήται η ύπαρξις τοιούτου Μοναστηριού εκ μέρους της εν λόγω υπηρεσίας, καθ’ ότι αι αγιογραφίαι που το περιβάλλουν είναι κάτασπρες από ασβέστη τον οποίον χρησιμοποιούν οι χωρικοί μας με τόσην αφέλειαν δια να το παρουσιάσουν κάπως περιποιημένο και καθαρό. Εις το εν λόγω γραφικό καθ’ όλα Μονατηράκι μόνον κάθε χρόνον του Αγ. Θωμά πηγαίνουν εκτός των Μεσαναγρενών και τα πέριξ γειτονικά χωρία δια να συνεορτάσουν και απολαύσουν συγχρόνως το μαγευτικόν αυτό τοπίον που το περιβάλλουν άφθονα κυπαρίσσια με μια ρεματιά παραπλεύρως και ένα πελώριον καταρράκτην τύπου Νιαγάρα. Εξαιρετικά εφέτος χάρις στην πρωτοβουλίαν δύο φίλων της Μεσαναγρού των κ.κ.κ. Κυριάκου Μηνέττου οδοντιάτρου και Κωνσταντίνου Μηνέττου εμπόρου οίτινες διοργάνωσαν εκδρομήν στο μαγευτικό αυτό τοπίον, η Πανήγυρις είχε λάβει ξεχωριστά από κάθε άλλο χρόνο χαρακτήρα και παρ’ όλον που δεν υπήρχαν ανάλογοι προετοιμασίαι καθ’ ότι δεν επεριμένετο τόσος πολύς κόσμος εν τούτοις χάρις στην προθυμίαν και φιλοξενίαν η οποία διακρίνει τους Μεσσαναγρενούς “εν τω άμα και το θαύμα” όλα ήσαν έτοιμα. Και αμέσως μετά την απόλυσιν άρχισε το γλέντι με φαγοπότι, άφθονη μπύρα, μεζέδες και άφθονα επίσης κρέατα. Συγχρόνως στο προαύλιον του Μοναστηριού όπου είχε κατασκευασθή με τσιμέντο ειδική πίστα χορού άρχισαν να χορεύωνται διάφοροι χοροί, ως η Πατροπαράδοτη Σούστα και ο Καλαματιανός. Την Πανήγυριν ετίμησαν δια της παρουσίας των αι βουλευταί μας κ.κ. Ιωάν. Ζίγδης και Στέλιος Κωτιάδης και πολλά επίλεκτα μέλη της Ροδιακής κοινωνίας. Ο κ. Κωτιάδης εχόρευσε και πολύ καλά μάλιστα σούστα, μαζί με τον διακεκριμένον ιατρόν Αθανάσιον Καραγιάννην ο οποίος φαίνεται είναι βαθύς γνώστης της σούστας καθ’ ότι έκαμνε συχνά ώμορφα τσαλιμάκια, χαρακτηριστικά εξεχόντων μεγάλων χορευτών σούστας. Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα έφεραν την εικόνα της Μεγαλόχαρης Σκιαδενής επί των ώμων των νεαροί Μεσσαναγρενοί από την Λαχανιά όπου περιώδευε και αμέσως διεκόπη προσωρινώς ο χορός δια να γίνη η παράκλησι στην Μεγαλόχαρη. Αμέσως μετά την παράκλησιν ώρα 4 μ.μ. οι μεν προσκυνηταί Ρόδου και των πέριξ χωρίων ανεχώρησαν οι δε Μεσσαναγρενοί παρέμειναν δια να συνεχίσουν το γλέντι και τον χορόν. Η ευχάριστη αυτή συγκέντρωσις μέσα στο εξοχικό και μυρωδάτο εκείνο περιβάλλο που βρίσκεται ο άγιος Θωμάς θα παραμείνη ζωντανή στην ψυχή όλων μας. Σ.Κ.