Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-2ο_"