Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ