Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

" ΑΠΟ 22 ΜΑΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ'

                                                                              


                         Εγγραφές  Α΄ Δημοτικού

                                 2015-2016

                     Από 22-5-2015 έως 9-6-2015

          2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
                                            
 Ανακοίνωση –οδηγίες- http:/2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.gr/

         Ιστοσελίδα σχολείου-http:/2opeiramatiko-rodou.eu/

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ¨Αιτήσεις γίνονται στο hht:www.iep.edu.gr/pps από Παρασκευή 22-5-2015
                        
    Έως και Τρίτη 9-6-2015 και μέσω της Δ/νσης του Σχολείου

                          
              Πληροφορίες Μαντικού Τίνα -Σταματία

               Τηλ. 2241030985 ,Fax 2241024930

             Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr