Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

"ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 51 ΕΩΣ 59"


                                                                                         

                        ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 51 ΕΩΣ 59(τους ίδιους)

           Σε προηγούμενη  ανάρτησή μας σας είχαμε γράψει, πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αριθμούς που τελειώνουν σε 5 . Σήμερα θα σας δείξουμε ,πως μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε  αριθμούς  από 50 έως 60 (π.χ. 56χ56). Ο κάθε αριθμός από το 51 έως 69 με τον εαυτό του.
      Παραδείγματα
‘Εστω ότι έχουμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό  56χ56
56χ56 ….Πολλαπλασιάζω το 5χ5 =25…Προσθέτω το 6 =31 και πολλαπλασιάζω το 6χ6=36 το οποίο τοποθετώ στο τέλος του 31. Έτσι ο αριθμός  που βρίσκω είναι ο 3.136
‘Όλα αυτά βέβαια χωρίς μολύβι και χαρτί ή κομπιουτεράκι.
       Δεύτερο παράδειγμα
 58χ58….    5χ5=25 …Προσθέτω το 8=33 και πολλαπλασιάζω το 8χ8=64 το οποίο τοποθετώ στο τέλος του33. ‘Ετσι ο αριθμός που βρίσκω είναι 3.364.
     Τρίτο παράδειγμα
51χ51….5χ5=25  …Προσθέτω το 1=26 και πολλαπλασιάζω το 1χ1=1 βάζοντας μπροστά του μηδέν, το οποίο τοποθετώ στο τέλος του 26.Έτσι ο αριθμός που βρίσκω είναι 2.601.
                           ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ  ΤΟ