Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"