Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

" Ο σταυρός ευλογίας από το Μεσαναγρό"

Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Ο σταυρός ευλογίας

Σε ανασκαφές που έγιναν από τον αρχαιολόγο κ.Ι.Βολανάκη στον προαύλιο χώρο της Κοίμησης της Θεοτόκου, απολαλύφθηκε στο δάπεδο του νότιου κλίτους της Βασιλικής ,ο χάλκινος σταυρός ευλογίας. Ο κ.Ι.Βολανάκης , ο οποίος ανέσκαψε το χώρο ,γράφει.


( Στο ανατολικό τμήμα του νότιου κλίτους της Βασιλικής Α αποκαλύφθηκαν δύο τάφοι προσανατολισμένοι και σε επαφή ο ένας με τον άλλο ,οι οποίοι περιείχαν αστά από πολυάριθμες ταφές. Κάτω από τον τοίχο που χώριζε τους τάφους αυτούς και σε βάθος 0,65μ. από την επιφάνεια του δαπέδου ,αποκαλύφθηκε χάλκινος σταυρός ευλογίας. Ο σταυρός είναι κατασκευασμένος από κράμα χαλκού ύψους 0,107μ. και σώζεται ακέραιος πλην του ενός επίμυλου στην αριστερή άκρη. Το μικρό μέγεθος του σταυρού ,καθώς και οι οπές στο κάτω τμήμα της κεραίας υποδηλώνουν ότι πρόκειται για σταυρό ευλογίας. Η εμπρόσθια 'οψη διακοσμείται με εγχάρακτη παράσταση δύο ολόσωμων και μετωπικών μορφών ,εκ των οποίων η μεγαλύτερη έχει τα χέρια ανοιχτά σε στάση προσευχής ,ενώ η μικρότερη έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος .Και οι δυό φέρουν μακρύ χιτώνα.


Οι μορφές αυτές είναι ο Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος. Δίπλα στις μορφές αυτές έχουν χαραχθεί τα αποκαλυπτικά γράμματα Α-Ω και η επιγραφή Ι(ησούς) Χ(ριστός)-Μ(ήτηρ) Χ(ριστού). Σύμφωνα με τον κ. Ι. Βολανάκη , ο σταυρός χρονολογείται στον 6ο αιώνα μ.Χ.)