Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Ιστορία του Σχολείου Μεσαναγρού"

Το Σχολείο όπως είναι σήμερα
Α΄ ΜΕΡΟΣ

Πότε ακριβώς ιδρύθηκε το σχολείο δε μας είναι γνωστό. Οπωσδήποτε όμως λειτουργούσε επί Τουρκοκρατίας και Ιταλοκρατίας. Στοιχεία της λειτουργίας του Σχολείου υπό την επωνυμία " Δημοτική Σχολή Μεσαναγρού " υπάρχουν από το σχολικό έτος 1916-1917.

Κατά το σχολικό τούτο έτος ,η Σχολή λειτούργησε με 5 τάξεις ,40 μαθητές και 2 δασκάλους τους κ. Αν. Σ. Χατζηπαρασκευά και Ν. Ζωγράφο . Το σχολικό έτος έληξε την 5η Μαϊου 1917.Η λήξη των μαθημάτων ορίζετο αναλόγως των γεωργικών εργασιών από το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε και τη φροντίδα της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού.

Κατά το σχολικό έτος 1917-1918 η Σχολή λειτούργησε με 6 τάξεις και 37 μαθητές και με την επωνυμία " Αστική Σχολή Μεσαναγρού".Η ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων ,ο αριθμός και τα ονόματα των δασκάλων ,δε μας είναι γνωστά.

Το έτος 1918-1919 λειτούργησε με 34 μαθητές και με 2 δασκάλους τους κ. Φ.Παπαζαχαρίου ,Διευθυντή και Ιωάννη Μπίλλη ,δάσκαλο, ο οποίος καταγόταν από το χωριό.

Το 1919-1920 λειτούργησε με σύνολο μαθητών 37, με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Ηρακλείδη και δασκάλους τον κ.Ιωάννη Μπίλλη και δασκάλες τις κ.Δωροθέα Σεβαστιάδου και Καλλιόπη Πιννή.

Το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά έως το έτος 1936-1937 με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Μπίλλη και δάσκαλο τον κ. Γεώργιο Τσάππο.

Από το σχολικό έτος 1943-1944 το σχολείο λειτούργησε ως Κατηχητικό με 43 μαθητές και δασκάλους τους κ. Ιωάννη Μπίλλη και Αρχιμανδρίτη Ευγένιο. Ως κατηχητικό λειτούργησε και το σχολικό έτος 1944-1945 με 47 μαθητές και Διευθυντή τον κ.Ιωάννη Μπίλλη.

( Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση)