Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

"Ιστορία του Σχολείου Μεσαναγρού"


ΜΕΡΟΣ Β΄


Κατά το σχολικό έτος 1946-1947 έγιναν προσπάθειες για την ανέγερση καινούριου κτιρίου, αφού βρέθηκε το οικόπεδο και διενεργήθηκε έρανος μεταξύ των κατοίκων του χωριού. ΄Ετσι κτίστηκε το σημερινό κτίριο,που υπάρχει σήμερα.

Το σχολείο κτίστηκε το έτος 1947 με δαπάνες της ΟΥΝΡΑΣ.

Δωρητές και Ευεργέτες του Σχολείου είναι.

1) Οι Μεσαναγρενοί που βρίσκονταν στη Βαλτιμόρη

2) Ο κ. Κυριάκος Πιλληρής ,ομογενής στη Βαλτιμόρη

3) Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

4) Η Κοινότητα Μεσαναγρού


Δυστυχώς όπως συμβαίνει και στα άλλα χωριά της Νότιας Ρόδου ,το Σχολείο έκλεισε λόγω του δημογραφικού προβλήματος και τώρα λειτουργεί ένα Δημοτικό Σχολείο στην Πρωτεύουσα του Δήμου,στο Γεννάδι.

Σας παραθέτουμε σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεδρίαση 11η

Θέμα " Διορισμός δασκάλων της Δημοτικής Σχολής"

Την εικοστή εβδόμη Μαϊου του 1934 το δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Δημάρχου απεφάσισε όπως διορίσει το αυτό προσωπικό της σχολής απαρτιζ'ομενο υπό των εξής δασκάλων. Διευθυντού του κ. Ιωάννη Μπίλλη και της δίδας Καλαφατά Ειρήνης ,διδασκαλίσσης.

Μεσαναγρός τη 27-5-1934


Συνεδρίαση 19η

Σήμερον τη 19η του μηνός Μαϊου συνελθών το Δημοτικό Συμβούλιο ,υπό την προεδρία του Δημάρχου ,κατόπι ομογνωμόνου συζητήσεως απεφασίσθη παμψηφί υφ΄απάντων των μελών, 'οπως η λήξις των μαθημάτων και η τελετή των σχολών λάβη χώραν τη 26η Μαϊου ,λαμβανομένων υπ΄όψιν των επί θύρας γεωργικών εργασιών.

Μεσαναγρός 19 Μαϊου 1935


Ο αείμνηστος δάσκαλός μας Ιωάννης Μπίλλης ,υπηρέτησε στο χωριό από το σχολικό έτος 1918-1919 μέχρι και το σχολικό έτος 1959-1960.


Αναφέρουμε τα ονόματα και άλλων δασκάλων που υπηρέτησαν στο χωριό.

Αυγ. Κυριακού, Ειρήνη Ζαχαρίου, Σ.Μηλιός, Π. Σαββαϊδης, Μαρία Χαλικάκη, Μ. Κλημέντου, Ειρήνη Καλαφατά ,Γ.Τσάππος, Σταμάτιος Πίσκας, Αναστάσιος Παπαδημητρίου, Εμμανουήλ Αρβανίτης, Γεώργιος Πέτρου, Εμμανουήλ Πελεκάνος, Ιωάννης Βολονάκης, Λουκάς Κυριαζής κ.α.