Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

" Τοπωνύμια Μεσαναγρού"


Τοπωνύμια Μεσαναγρού

Σας παραθέτουμε ονόματα περιοχών του Μεσαναγρού και την προέλευση του ονόματός τους ,για να θυμηθούν οι παλιοί και οι καινούριοι να γνωρίσουν τους τόπους καταγωγής τους.
Λευτεράκια -Μέρη ελεύθερα υποθήκης και χρέους
Ακούρης - Τόπος χωρίς βλάστηση
Μεσαμάνδρα - Μάντρα για ζώα
Αϊλαμιές - Τόπος που έσπερναν αέλαμο, βρώμη
Χώνες - Στενή και βαθιά κοιλάδα
Ασπερδιλλώνας - Τόπος γεμάτος ασπερδίλλους (φυτό)
Χασοϊναίκι - Τόπος που χάθηκαν γυναίκες που έβοσκαν ζώα
Κιάουλας - Χωριό ,συνοικισμός
Αργιάκοι - Μεγάλα ρυάκια
Πόρος - Μόνη διάβαση
Λιπαρούικα - Τόποι γόνιμοι (λιπαροί)
Αθιάτης - κάτοικος του Μεσαιωνικού χωριού Θα ,κοντά στη
Λαχανιά που αναφέρεται στο διάταγμα του 1474
Κοίλες - Τόποι σαν κοιλότητες
Σκάλαθρα - Τόποι απ΄όπου έκοβαν κοντάρια , για να
ανασκαλεύουν τη φωτιά του φούρνου
Κριαττίνια - Τόποι σαν κρεβάτια στρωμένα
Προσκύνημα - Θέση από την οποία εφαίνετο γειτονική εκκλησία

Από τη λαογραφική εργασία του αείμνηστου δασκάλου μας Ιωάννη Μπίλλη.