Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

" Τοπωνύμια Μεσαναγρού"

" Τα γραφεία της Εκκλησίας"


Συνεχίζεται και σήμερα η παρουσίαση των Τοπωνυμίων του Μεσαναγρού .

Λόρος - Σαν λουρί
Μπουάς - Αρσενικό ελάφι
Φλεσκίνα - Στέρνα όπου μαζεύουν νερό
Βούες - Χτιστές αποθήκες που έβαζαν σιτηρά
Κάψαλα - Δάση καμένα
΄Αρμενα - Μαύρα πανιά
Χαλόπετρα - Πέτρα με δύο κορυφές
Θεριόλακκος - Βαθύς λάκκος που είχε κατοικία του το θεριό
Μακρύ χωράφι - Επίμηκες χωράφι
Πιάι - Πηγή
Οβριακή - Εβραϊκός συνοικισμός που καταστράφηκε
Κούσσα - Κύριο όνομα
Μαχλάες - Απιδιώνες
Κάκλης - Σοσπάσματα
Δαιμονιάρης - Πλησμονή Δαιμόνων
Παμπακιά - Χωράφι που ανήκει στον Παπά
Ασκηταριό - Τόπος με σπηλιές για ασκητές
Κοκκινόγκρεμνος - Χρώμα κρημνού
Καυκάλα - Μεγενθυντικό του Καύκαλο

Από τη λαογραφική εργασία του αείμνηστου δασκάλου μας Ιωάννη Μπίλλη