Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

" Η ιστορία μιας πόρτας"

" Η πόρτα είναι της εκκλησιάς και χρειάζεται αναπαλαίωση"
" Βρέθηκε ο ειδικός ο Καραγιάννης Παναγιώτης που άρχισε να εργάζεται."

" Οι εθελοντές αυξήθηκανκαι άρχισαν να ξύνουν και αυτοί. Τώρα τι ξύνουν...."


" Συνέχισαν τη δουλειά αλλά λιγότεροι. Πάντως η πόρτα θα φτιαχτεί.Αυτό είναι σίγουρο"