Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

" Δημοπράτηση Λέσχης"
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ


Θέμα « ΄Οροι Δημοπράτησης Εκκλησιαστικού καταστήματος στο Δ.Δ. Μεσαναγρού»

1- Η Δημοπρασία θα γίνει στο εκκλησιαστικό γραφείο στις 14 Μαρτίου 2010 και ώρα 12.00.
2- Η μίσθωση ορίζεται για 3+3 έτη από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
3- Το κατάστημα που βρίσκεται στο Δ.Δ. Μεσαναγρού θα έχει χρήση Παραδοσιακό Καφενείο.
4- Απαγορεύεται και αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης η αλλαγή της χρήσης και οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή.
5- Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα της ακύρωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο κρίνει απαραίτητη την ακύρωσή του.
6- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δημότες του Δήμου Νότιας Ρόδου και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δ.Δ. Μεσαναγρού.
7- Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως.
8- Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ανοιχτό το κατάστημα τα Σαββατοκύριακα καθώς τις γιορτές και αργίες, να εξοπλίσει εκ νέου το κατάστημα με ότι είναι απαραίτητο ,να φροντίσει για την καλή αισθητική του και να διατηρεί σε καλή κατάσταση το κτήριο.

ΕΚ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ