Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

" Εικόνες από τη γιορτή της ελιάς στα Λάερμα"