Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

" Εικόνες από το φράγμα του Γαδουρά"