Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

" Ο Βεζίρης, ένα παλιό παραδοσιακό Μεσαναγρενό παιχνίδι"

" Η ανώδυνηπλευρά"
" Η λακουβίτσα που σε καταδικάζει"


" Η πλευρά του Βεζίρη"


" Ο Βασιλιάς"


Μικροί παίζαμε πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια σε σχέση με τα τωρινά ήταν πιο απλά, εύχρηστα και δεν είχαν σχέση με την τεχνολογία. . Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε παιχνίδια με υλικά που υπήρχαν τότε και που μπορούσαμε να βρούμε στο χωριό.
Ένα πολύ διαδεδομένο παιχνίδι ήταν ο Βεζίρης. Το παιχνίδι ήταν απλό και για να παιχθεί χρειαζόμασταν ένα κόκαλο από τα κατσικάκια που έσφαζαν στο χωριό και δύο ξύλα. Το κόκαλο το έβγαζαν από το πόδι του κατσικιού που έσφαζαν οι βοσκοί και μπορούσε να σταθεί και στις τέσσερις μεριές του. Η μια μεριά ήταν ο Βασιλιάς ,ή άλλη ο Βεζίρης , η άλλη μια λακουβίτσα και η αντίθετή της . Το ένα ξύλο ήταν ο Βασιλιάς και το άλλο ο Βεζίρης.
Καθόμασταν γύρω γύρω και κάθε παιδί πετούσε το κόκαλο . Αν έπεφτε η μεριά του Βασιλιά το παιδί έπαιρνε το ξύλο που συμβόλιζε το Βασιλιά ,αν έπεφτε η μεριά του Βεζύρη έπαιρνε το ξύλο που συμβόλιζε το Βεζίρη. Το παιδί που κρατούσε το ξύλο Βασιλιά, έδινε διαταγές. Οι διαταγές δινόντουσαν στο Βεζίρη ,που έπρεπε να τις εκτελέσει. Συνήθως οι διαταγές ήταν πόσες ξυλιές θα έδινε στα άλλα παιδιά.. Ο Βεζίρης εκτελούσε πιστά τις διαταγές του Βασιλιά. 5 πιρουνάτες ,10 σκαφτές ,8 απαλές κλπ. ΄Οποιο παιδί έριχνε το Βεζίρη και του έπεφτε η λακουβίτσα , αυτό έτρωγε τις ξυλιές. Αν έπεφτε η αντίθετη μεριά ,η σειρά περνούσε ανώδυνα. Κάθε φορά που έριχνε ένα παιδί το βεζίρι και του έπεφτε κάποια πλευρά του ,άλλαζαν και οι ρόλοι. Εκεί που ήσουνα Βασιλιάς και έδινες διαταγές για να φάνε οι άλλοι ξύλο , μπορούσε να τρως εσύ το ξύλο ,γιατί θα σου έπαιρνε κάποιο άλλο παιδί τα πρωτεία. ΄Επρεπε λοιπόν να είσαι προσεκτικός και συνετός ,γιατί θα απολάμβανες τους καρπούς των διαταγών σου. Διασκεδαστικό ,διδακτικό αλλά και σκληρό παιχνίδι ,μονοπωλούσε όμως αρκετές στιγμές τη ζωή μας.
Σήμερα το παιχνίδι αυτό ξεχάστηκε ,όπως και τόσα άλλα. Ποιο παιδάκι θα ψάξει να βρει το κοκαλάκι αυτό για να παίξει , όταν η τηλεόραση βομβαρδίζει καθημερινά τα παιδιά μας με ένα σωρό παιχνίδια, ξένα με την Ελληνική νοοτροπία. Ας είναι όμως . Εμείς το περιγράφουμε περισσότερο για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά και ίσως κάποιοι νεότεροι από περιέργεια παίξουν αυτό το απλό παιχνιδάκι…