Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

" Εικόνες από την περιφορά του Επιταφίου στο Μεσαναγρό"