Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά-30-"


                                                     
                                          

Σινί……………………………………..σκεύος σπιτιού
Σίουρα…………………………………σίγουρα
Σκερβελές……………………………..άχρηστος
Σκοπός………………………………   αγροφύλακας
Σκορνταλιά……………………………σκορδαλιά
Σκοτίζουμαι…………………………...ζαλίζουμαι
Σκολόπετρα…………………………...σαρανταποδαρούσα
Σκω…………………………………...σκάω
Σμείω…………………………………ενώνω
Σουρτούκης…………………………. ακατάστατος
Σουφάς ……………………………… μέρος του σπιτιού
Σπάχος……………………………..... σπάγκος
Σπιούνος…………………………….. προδότης
Συλλογίζομαι……………………….. σκέφτομαι
Σταλός………………………………  μέρος που πάνε οι κατσίκες για να προφυλαχθούν
Στάξη……………………………….. σταγόνα
Στασίδι……………………………… κάθισμα εκκλησιάς
Στίβει………………………………..  πιέζει
Σύβραση…………………………….  παρασκεύασμα που μπαίνει πάνω από το φαγητό