Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

" Το Μουσείο ως θεσμός στο χρόνο και στο χώρο-Το κοινό των Μουσείων-Διατριβη του αρχαιολόγου Ιωάννη Μπαρδάνη-9ο-"                                                                  
                                                                

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Από τους επισκέπτες του μουσείου και μόνο, μπορούμε να κατανοήσουμε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στη διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη συμβολή του στην ενημέρωση, αλλά και τη μόρφωση του κοινού. Επειδή το μουσείο υπάρχει και εξελίσσεται ταυτόχρονα για το κοινό του, η γνωριμία με αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό εκθέσεων που θα απευθύνονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Η μελέτη του κοινού που επισκέπτεται το μουσείο και η αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας των εκθέσεων μπορούν και πρέπει να διαμορφώνουν τη στρατηγική για το εν δυνάμει κοινό, το οποίο θα μπορούσε στο μέλλον να επισκεφθεί το μουσείο.
Το κοινό που επισκέπτεται ένα μουσείο, συνήθως έρχεται ατομικά χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο ερευνητικό λόγο και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Γι αυτό και απαιτείται για την εξήγηση των εκθεμάτων και τις γενικές οδηγίες να χρησιμοποιείται μια γλώσσα κατανοητή από το μέσο επισκέπτη. Ούτε πολύ περίπλοκη, αλλά ούτε και πολύ εκλαϊκευμένη, να είναι τέτοια που να μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθεί άνετα μόνος του την εκθεσιακή διαδρομή.
Ένα μεγάλο μέρος του κοινού που επισκέπτεται ένα μουσείο είναι παιδιά και έφηβοι. Αν θεωρήσουμε δεδομένο, ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη ευαισθησία και παρατηρητικότητα, τα μουσεία πρέπει να ανοίγουν σ’ αυτά τους χώρους της πολιτιστικής παρουσίασης, στους οποίους και θα ξεναγούνται είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά από γονείς ή δασκάλους ή τους εξειδικευμένους υπαλλήλους του μουσείου όπου γνωρίζουν το αντικείμενο. Επίσης οι νεαροί επισκέπτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής κάποιου από τα οπτικοακουστικά συστήματα του μουσείου, καθώς και να έχουν πρόσβαση στους επιστημονικούς  χώρους του.
Η αξιολόγηση του κοινού, πέρα από τα δελτία που συμπληρώνονται με τις εντυπώσεις  που αποκομίζει  από την έκθεση κάθε επισκέπτης, πρέπει να είναι ουσιαστική, έτσι ώστε το μουσείο να διαμορφώνει τις δραστηριότητες του,  ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Κάθε μουσείο πρέπει να κάνει ποσοτική, αλλά και ποιοτική στατιστική του κοινού του με ηλεκτρονικά μηχανήματα που θα επισημαίνουν αμέσως, παρατηρήσεις, επιθυμίες, και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης να προχωράει σε αλλαγές που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους π.χ  δυνατόν να αλλάξει τα ωράριά του και το σύστημα παρουσίας των εκθεμάτων.

                                                          Συνεχίζεται..............