Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

'΄Εικόνες από τη Χριστουγεννιάτικη Καλλιθέα"