Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

"Μιλάτε Μεσαναγρενά -41-"
                                                                                                 ΜΙΛΑΤΕ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ -41-Κυράτσα………………………………   θεία
Λάμνω…………………………………..έτοιμος για βάτεμα
Λαμπάζω………………………………..φοβερίζω
Λαμπίκος……………………………….καθαρός
Λαοκοιμούμαι…………………………..κοιμάμαι σαν το λαγό
Λάουλάου………………………………αθόρυβα, σιγά  σιγά
Λαούρκια……………………………….μήκυτες ,μανιτάρια
Λαφάσσω………………………………λεφάσσω
Λούβρος……………………………….περιοχή του χωριού
Μάγγανα……………………………….ελαιοτριβείο
Μακκέλα……………………………….πόρτα μάντρας
Μάντρα………………………………...στάνη
Μισόουνος……………………………..μισό βουνό
Μετόχι………………………………… γεωργική περιοχή
Παμπακιά……………………………... χωράφι
Πατέλα………………………………... χωράφι πάνω σε λόφο
Περνός………………………………... πουρνάρι
Πίτυς………………………………….. περιοχή με πεύκα
Ποταμιά………………………………. χωράφι κοντά σε ποταμό
Σουσούνια……………………………. περιοχή του χωριού
Τσαλαπατάς…………………………..  πατάς δυνατά