Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

" ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"