Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

" Ο ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ,ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΙΕΡΟΣ-ΜΕΡΟΣ 7ο-"

                                                            


                                                              

                                                     ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


   Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή και ειδικότερα τον 5ον και 6ον αιώνα,στη θέση του σημερινού χωριού  Μεσαναγρός  έκειτο οικισμός, που εξακολούθησε να υπάρχει χωρίς διακοπή μέχρι και σήμερα. Μέσα στον οικισμό ιδρύθηκε κατά τον 5ον αιώνα μια μεγάλη  τρίκλιτη,  ξυλόστεγη  βασιλική, με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, ημικυκλικό σύνθρονο, γραπτό διάκοσμο και ψηφιδωτά δάπεδα. Γύρω από αυτήν υπήρχαν διάφορα  προσκτίσματα, μεταξ΄υ των οποίων και το βαπτιστήριο,η μαρμάρινη σταυροειδής κολυμβήθρα , το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα .Η βασιλική αυτή ερειπώθηκε τον 6ο αιώνα.                                                             
-Κατά το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα, ιδρύθηκε στην ίδια θέση  μικροτέρων διαστάσεων  ,τρίκλιτη  βασιλική ,με τρεις αψίδες, στην ανατολική πλευρά. Μετά την ερείπωση της ιδρύθηκε στον ίδιο χώρο μονόχωρος , καμαροσκεπής  ναός, ο οποίος διατηρεί στο εσωτερικό λείψανα καλής τέχνης τοιχογραφιών του 13ου αιώνα.

-Γύρω από τον οικισμό και σε ακτίνα 6 χιλ. υπήρχαν τέσσερεις συνοικισμοί ή κώμες, κάθε μια είχε ιδιαίτερο ναό .Ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος του σημερινού. Οι κάτοικοι είχαν ως κύρια ασχολία τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
                              Παλαιοχριστιανική στη θέση Πεντάθυρα


     Στη θέση Πεντάθυρα , 3 χιλιόμετρα από το χωριό ,εντοπίστηκε από τον Αρχαιολόγο κ. Ι. Βολανάκη ,μεγάλων διαστάσεων ,τρίκλιτη  βασιλική με προκτίσματα. Τα δάπεδα της Βασιλικής είναι διακοσμημένα με ψηφιδωτά. Ο ναός είναι επίσης πλούσιος σε μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Οι παλιοί Μεσαναγρενοί λένε ότι ο ναός ήταν τόσο μεγάλος που είχε πέντε θύρες και γι αυτό και το όνομα Πεντάθυρα.
          Σχετικά με τη παλαιοχριστιανική στα Πεντάθυρα ο κ. Ι. Βολανάκης αναφέρει.
« ..Εν μέσω ερήμων εκτάσεων ,επεσημάνθη το 1986 υπό του γράφοντος ,μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτος βασιλική μετά προκτισμάτων ,φέρουσα ψηφιδωτά δάπεδα και πλούσια αρχιτεκτονικά μέλη. Η Βασιλική παρουσιάζει τουλάχιστον δυο οικοδομικάς περιόδους και έκειτο εις μέσον αρχαίου οικισμού».
      Δυστυχώς από τότε δεν έγινε καμιά προσπάθεια  ανασκαφών και αξιοποίησης της περιοχής.