Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"