Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

"ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ 7-11-13"


                                                        
ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙ (  7-11-13)

 Ζητώ από το φίλο μου να μου πει ένα τριψήφιο αριθμό. Σε ένα χαρτί γράφω το αποτέλεσμα που θα βρει  αν πολλαπλασιάσει τον αριθμό αυτό ως εξής.
Έστω ότι ο αριθμός  είναι ο 235 .Στο χαρτί εγώ γράφω το αποτέλεσμα που θα βρει  ο φίλος μου που είναι 235.235( δυο φορές ο τριψήφιος που θα μας πει.)
Πολλαπλασιάζει το 235χ7 =1.645
Πολλαπλασιάζω το  1645χ11= 18.095
Πολλαπλασιάζω το 18.097χ13=235.235
Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στους διψήφιους  αριθμούς ,βάζοντας όμως στη μέση το Ο.
Έστω ότι ο αριθμός είναι το 15 ,Γράφω το αποτέλεσμα σε ένα χαρτί  που είναι  15015.
Πολλαπλασιάζω το 15χ7 = 105
Πολλαπλασιάζω το 105χ11= 1.155
Πολλαπλασιάζω το 1.155χ13= 15.015
Δοκιμάστε και εσείς και  κάνετε τον μάγο στα παιχνίδια με τους φίλους σας.