Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

"ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ"


                                                            
                                                    ΟΙ  ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

   Το φορολογικό σύστημα στον Μεσαίωνα δεν ήταν ίδιο σε όλες τις περιοχές. Οι τούρκοι δεν άφηναν τίποτα αφορολόγητο. Οι φόροι που πλήρωναν οι χωρικοί γύρω στα 1900 ήταν..
α) Τα Ιμπλάκια ,κτηματικός φόρος ακινήτων που εισέπραττε ο Ταξιλάρης.
β) Η Δεκάτη , που έπαιρνε ο Μεμούρης ,δεκατιστής, κατά την παραγωγή του προϊόντος.
Γ) Κεφαλικός φόρος, χαράτσι κατά άτομο .
Δ) Τα Κεφαλιάτικα, που ήταν φόρος κατά κεφαλή των οικόσιτων ζώων.
Ε)Τα Μετρητίκια, για  τα  κοπάδια αιγοπροβάτων  και για μέλισσες.
    Πολλές φορές ο φόρος πληρωνόταν σε είδος ,όπως σιτάρι ,κριθάρι, πιργούρι σε κιλά. Τα κιλά ήταν τα τούρκικα που ισοδυναμούν με 30 χιλιόγραμμα.
Επίσης για να κτίσουν  σπίτια ,εκκλησιές πλήρωναν τον ανάλογο φόρο.
¨Όταν έβλεπαν Τούρκο να έρχεται στο χωριό ,το γεγονός το συνέδεαν με φόρους. «Τούρκο είδες άσπρα θέλει ,και άλλον είδες ,και άλλα θέλει.
 Πολλοί χωρικοί έκρυβαν τα προϊόντα τους ή τα ζώα τους για να αποφεύγουν  τη βαριά φορολογία ,με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή αν τους συνελάμβαναν. Τα κρυμμένα αυτά προϊόντα  ,λέγονταν «κουτραπάντικα»
  Φόροι έμπαιναν παντού ,άλλοι φόροι κάθε χρόνο και σε απίθανα πράγματα. Π.χ. ¨Οσοι διατηρούσαν μεγάλα μαλλιά  πλήρωναν τον ανάλογο φόρο. Αν χρωστούσαν πολλά έλεγαν ..«χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους» ,εξ ου και η έκφραση.

(Aπό το Βιβλίο του Μιχάλη Θωμά «Απολακκιά  Ρόδου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου