Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

" Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Νότιας Ρόδου(ΣΧΟΟΑΠ)


Τελική έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ Νότιας Ρόδου


Ο Δήμος Νότιας Ρόδου συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,τη Δευτέρα 24-11-2008 και ώρα 15.30 ,με θέμα την έγκριση του " Σχεδίου χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Ν. Ρόδου"

Εμείς σας παραθέτουμε το κείμενο που αφορά τον οικισμό του Μεσαναγρού ,για ενημέρωση.


Μεσαναγρός


Με βάση το ΠΔ 24.4.85(ΦΕΚ 181/Δ), ο οικισμός χαραχτηρίζεται μεσαίος,στάσιμος,και συνεκτικός, ενώ με βάση το ΠΔ της 19.10/13.11.1978(ΦΕΚ594/Δ) ,χαρακτηρίζεται παραδοσιακός.Ως προς τους όρους δόμησης ισχύουν τα ΠΔ της 19.10./13.11.1978(ΦΕΚ594/Δ) και της 24.4.85(ΦΕΚ181/Δ), όπως τροποποιήθηκε από τα ΠΔ της 14/23-2-87 (ΦΕΚ 133/Δ) και της 25-4-89 (ΦΕΚ293/Δ). Ισχύει ο έλεγχος του ΣΧΟΠ Υπ. Αιγαίου.

Ο οικισμός οριοθετήθηκε αρχικά με την υπ΄αρ. 390/28-8-87 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου (95 στρεμ.) και στην συνέχεια υπήρξε τροποποίηση με επέκταση κατά 40,6 στρέμ. σε περιοχές εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού από Λαχανιά προς τον οικισμό και προς Αρνίθα.

Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια, τις πληθυσμιακές προβολές για το 2011, αλλά και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές , θεωρείται ότι τα υφιστάμενα όρια είναι επαρκή για τις ανάγκες του οικισμού και διαμορφώνουν μια οικιστική πυκνότητα σχετικά χαμηλή, τόσο για τα σημερινά δεδομένα (2,37 κατ./στρεμ), όσο και για την επόμενη δεκαετία (2,69 κατ./στρέμ).

Για τον οικισμό προτείνονται

- Λόγω της σταθεροποίησης του πληθυσμού και των περιορισμένων οικιστικών πιέσεων ,η πολεοδόμηση του οικισμού δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

- Η κήρυξη ως διατηρηταίων τμημάτων του abitato .τα 'ορια των οποίων θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και η υπογειοποίηση των καλωδιώσεων.

-Η αίσθητική διευθέτηση της εισόδου του οικισμού από τη Λαχανιά(δεξιά πλευρά ), που επηρεάζει αρνητικά τον επισκέπτη ,σαν χώρος εγκατελειμμένων εργαλείων,μηχανημάτων και σκουπιδιών.

- Η διευθέτηση της κυκλοφορίας εντός του οικισμού ,με την πεζοδρόμηση και ανάπλαση ορισμένων τμημάτων και την εξεύρεση μεμονωμένων χώρων στάθμευσης ,συνολικού αριθμού 80-85 θέσεων, τουλάχιστον 25 για το Μουσείο(συνολικά 2.125 τ.μ.).

-Η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και ταυτόχρονα η αντικατάσταση -επιδιόρθωση πεπαλαιωμένων τμημάτων του.

- Η ολοκλήρωση της ασφαλτώστρωσης-τσιμεντώστρωσης-πλακόστρωσης της εσωτερικής οδοποιίας.

- Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας (όπου το καφενείο και η εκκλησία ),η ολοκλήρωση της κατασκευής του Μουσείου, καθώς και 2-3 χαρακτηριστικών διαδρομών εντός του οικισμού από το Μουσείο και μέχρι την Εκκλήσία.

- Ο οικισμός ,μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης του Δήμου με τους τουριστικούς επενδυτές (αντισταθμιστικά οφέλη), για τη δημιουργία οικοτουριστικών ή αγροτουριστικών κλινών στον οικισμό.