Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

" Εικόνες από τα εγκαίνια του Περιφερειακού Ιατρείου Δ.Δ. Απολακκιάς"

" Ο βουλευτής κ. Στ. Κουσουρνάς "

" Ο Νομάρχης Γ. Μαχαιρίδης"
" Ο Δήμαρχος Μ. Σαββής"" Το εσωτερικό του Ιατρείου"


" Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κ. Γιάννουστας"
" Το Γραφείο του Ιατρείου"
Με την παρουσία πολύ κόσμου έγιναν τα εγκαίνια του Περιφερειακού Ιατρείου Δημοτικού Διαμερίσματος Απολακκιάς. Παρευρέθησαν ο Βουλευτής κ. Κουσουρνάς , ο Νομάρχης κ. Μαχαιρίδης και ο Δήμαρχος Νότιας Ρόδου κ. Σαββής . Είναι ένα όμορφο κτήριο καλά εξοπλισμένο ,που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του χωριού. Το κτήριο έγινε, αλλά όπως λένε οι Απολακκιάτες λείπει ο γιατρός. Πιστεύουμε ότι και το πρόβλημα ααυτό να λυθεί σύντομα.