Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

" Εικόνες από το Μεσαναγρό"

" Οι αμυγδαλιές ανθισμένες στις ομορφιές τους"
" Παντού το άσπρο χρώμα κυριαρχεί"

" Το γήπεδο του χωριού ξεχασμένο αναπολεί τα παλιά-Βλέπετε η ομάδα διαλύθηκε"" Τα κατσίκια στον Κουφό ομορφαίνουν το τοπίο"


" Το χωριό όπως φαίνεται από τα αλώνια"
" Η είσοδος του χωριού -Αριστερά οδηγεί στο κέντρο και δεξιά στη Λέσχη"