Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

" Κάντρα από σπίτια του Μεσαναγρού"

" Κάντρο με κουκούλι. Στο κέντρο του φωτογραφία μέλους της οικογένειας"
" Η περαχώρα. Διακρίνονται...το πουρέο, τα πιάτα και η διάταξη των κάντρων"

" Κάντρο με παγώνι"


" Κάντρο με κοπέλα που φορά παραδοσιακή στολή και μεταφέρει μια λεκάνη στο κεφάλι"




" Το κουκούλι κυριαρχεί στα κάντρα του Μεσαναγρού"



" Ο καθρέφτης που βρίσκεται πάντα στο κέντρο. Αλλά και ο φακός παίζει τα παιχνίδια του"