Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

" Τα κάντρα ομορφαίνουν τα σπίτια στο Μεσαναγρό"

" Διάταξη κάντρων"

" Παγώνι με κουκούλι"

" Κάντρο με φωτογραφία μέλους της οικογένειας"

" Λουλουδιαστό κάντρο"" Πάντα"

" Ο καθρέφτης παίζει παιχνίδια"